ČLÁNKY

Stres je chronický …, ale i fyzickýodkaz:

http://eftkorotkova.wixsite.com/korotkova-terapie/single-post/2016/05/11/Stres-je-chronick%C3%BD-%E2%80%A6-ale-i-fyzick%C3%BD


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

5 Steps to Treat Erectile Dysfunction or Impo Aicokiniatofef 25.08.2017 13:43
Váš mentální počítač řídí vaše tělo

Tak doopravdy se učíme onemocnět již v mladém věku. Jsme ve skutečnosti na to naprogramováni takovými vzkazy jako například „když si promáčíš boty, nastydneš“, „když budeš kouřit, dostaneš rakovinu plic“. Naše mozkové neurony přijímají takové programování jako příkaz, který je nutno uposlechnout.

Pozorujeme-li jak jiní onemocní a představujeme-li si, že se totéž může stát nám tak začneme mít " starost", což je taktéž programování. Představy, které si podržujeme v naší mysli, působí jako příkazy, které je zapotřebí uposlechnout.

 

Naše myšlenky a slova nás programují.

Negativní myšlenky a pocity v nás vytváří negativní programování, jež vytváří pocit neštěstí, neúspěchu a bezmoci.

 

Pozitivní myšlenky v nás utváří pozitivní programování, jež v nás vytváří pocit štěstí, úspěchu a pevné zdraví.

 

Jste-li naprogramováni myslet negativně, jste uvězněni v záporné předloze. Proto jsou naše nemocnice plné lidí, kteří chtějí být zdrávi.

 

Překonáním svého naprogramování je leckdy velmi obtížný zápas. Můžete se dočasně změnit, avšak nezměníte-li své naprogramované chování, nakonec se vrátíte tam, kde jste byli původně.

Například můžete změnit své naprogramované stravovací návyky tomu se říká, že „držíte dietu“. Ale jen málo lidí vydrží dietu držet trvale, a když skončí, vrátí se ke svým naprogramovaným návykům a naberou vše, co při dietě na hmotnosti shodili.

Lidé, kteří věří, že učinili něco, co u nich způsobí onemocnění, si mohou toto onemocnění vyvolat. Možná, že vám někdy bylo řečeno, že když budete stát v průvanu můžete nastydnout a vy jste toto tvrzení přijali za pravdivé. Takové přijetí informace se stane součástí vašeho systému víry a až si příště sednete do průvanu, vaše víra spustí očekávání.

 

Je to vztah: PŘÍČINA → NÁSLEDEK

Posílení vztahu příčiny a následku nám dává zelenou k přesvědčení, že až se posadíme do průvanu, nastydneme.

Lékaři si teprve teď zvykají přijímat myšlenku, že naše mysl nás může uzdravit a to i přesto že desítky let již ví, že naše mysl nám může způsobit různá onemocnění.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

IQ aneb poznejte svůj Mozek díl 1.

Před sto lety vyvinul francouzský teoretik Alfred Binet testy IQ založené na verbálním a numerickém uvažování.

Také navrhl stupnice inteligence, jejichž původním účelem bylo odhalit děti, které měly speciální potřeby.

 

Přívrženci tradičních testů IQ věří, že měří naši „absolutní inteligenci“. Kromě skutečnosti, že výsledky lze ovlivnit pomoci dobře navrženého cvičení, existují i jiné argumenty proti tomu, aby tyto testy byly považovány za měřítko naši „absolutní inteligence“.

 

Za prvé studie kreativity provedená v Berkeley ukázala, žejedinec s vysokým IQ nemusí mít nutně nezávislé myšlení a nezávislé jednání, nemusí být vybaven dobrým smyslem pro humor ani jej nemusí být schopen ocenit, nemusí oceňovat krásu, nemusí být relativistický, rozumný, originální, všestranně znalý, flexibilní nebo vytrvalý.

 

Za druhé, ti kteří tvrdí, že IQ měří široký a absolutní rozsah lidských schopností, nevidí, že test by se měl zabývat třemi oblastmi:

 1. testovaným mozkem
 2. vlastním testem
 3. výsledky

Zastánci testu IQ jsou bohužel příliš posedlí testem a jeho výsledky a zapomínají na skutečnou povahu testovaného mozku.

Neuvědomují si, že jejich testy nehodnotí úplný rozsah základních lidských schopností. Tradiční testy IQ jsou založené na předpokladu, že testy verbálních a matematických schopností jsou tím nejlepším měřítkem inteligence, zatímco ve skutečnosti měří výkon nedostatečně vyvinutého a netrénovaného lidského mozku.

 

Na obranu testů IQ je třeba říci, že nebyly vyvinuty jako metoda pro potlačování mas, ale právě naopak. Francouzský psycholog Alfred Binet si všiml, že děti, kterým se dostávalo vyššího vzdělání, byly téměř výhradně z vyšších vrstev. Považoval to za nespravedlivé, a proto navrhl první testy IQ  tak, aby se mohlo každé dítě s vyvinutými duševními schopnostmi kvalifikovat pro další vzdělání.

Od sedmdesátých let se názory na inteligenci začaly měnit, jak začínalo narůstat povědomí o jiných druzích inteligence.

 

Každý druh inteligence má své zastánce například Howard Gardner řekl, že považuje za nejdůležitější sociální inteligenci, protože v mnoha případech je v nejvyšší korelaci s všeobecným úspěchem lidí.

Hans Eysenck považoval za nejdůležitější standardní IQ.

Leonardo da Vinci řekl, že oblasti dovednosti – ačkoliv je nenazýval inteligencí -, kterou je nejdůležitější rozvíjet, je smyslové vnímání, tj. smyslová inteligence.

 

Všechny druhy inteligence jsou jako svaly, které je možné vytrénovat a vylepšit, a každý má potenciál svou inteligenci značně vyvinout.

 

Druhy inteligence dle IQ testů:

 • Verbální: rozvoj schopností pracovat se slovy a jinými projevy abecedy
 • Numerická: rozvoj numerických schopností a orientace ve světě čísel včetně schopnosti logicky myslet.
 • Prostorová: schopnost pohybovat se v trojrozměrném prostoru a zacházet s trojrozměrnými předměty.

Abyste skutečně začali používat hlavu, musíte rozvíjet i další druhy inteligence.

 • Osobní: vaše sebeuvědomění a schopnost mít rád sám sebe – být svým nejlepším přítelem.
 • Sociální: vaše schopnost úspěšně se chovat v dvojčlenných, malých i velkých skupinách a schopnost vytvářet trvalé znaky.
 • Fyzická: váš obecný zdravotní vztah, fyzická síla, pružnost a kardiovaskulární kondice.
 • Smyslová: vaše schopnost používat všechny smysly na maximum.
 • Kreativní: schopnost používat úplný rozsah mozkových dovedností a myslet s představivostí, pružně, rychle a v souvislostech.
 • Etická/duchovní: váš soucit a láska k ostatním živým tvorům a životnímu prostředí, dobročinnost, porozumění, myšlení v souvislostech, pozitivita a velkorysost.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Jak se poprat s nadváhou?

„Pocit klidu a sebejistoty není spojen s číslem na osobní váze“
(Jessica Ortnerová)

EFT  aneb snížení HMOTNOSTI

Poklepávání pomáhá snížit hladinu kortizolu, takže hormony posléze podporují snižování tělesné hmotnosti. A nyní už přejděme k poklepávání.

Stimulací bodů dochází k harmonizaci toku energie v meridiánech a tím i odstranění či ústupu problému.

Meridiány jsou podle staré čínské medicíny dráhy v našem těle, jimiž proudí životní energie. Body, kde se tyto dráhy přibližují povrchu lidského těla, jsou také body, které používá akupresura, akupunktura a metody energetické psychologie.

 

 • Hlavním cílem poklepávání je snížit stres způsobený určitými myšlenkami.
 • Je velmi důležité zaměřit se na negativní myšlenky a pocity, abyste pozorněji vnímali, jak se cítíte a kde to cítíte.
 • Poklepávání vysílá zklidňující signál mozku, aby věděl, že se může uvolnit.
 • Pokud jste při vnímání negativních myšlenek uvolnění, snáze zpracováváte své pocity, měníte vyladění mysli a můžete si zvolit jinou myšlenku.
 • Uvolněná reakce navíc napomáhá přijímání pozitivních myšlenek, jež jsou příjemné a uklidňující.

 

Strom poklepávání je dílem Lindsay Kennyové, která je odbornicí na EFT. Jde o úžasnou metaforu, jež vám pomůže objasnit vzájemné dílky skládanky vašeho problému.

 

Listy stromu symbolizují vnější symptomy, které se projevují a umocňují náš stres.

 

Větve stromu jsou propojené emoce včetně pocitu viny, frustrace a beznaděje.

 

Kmen stromu představuje události z minulosti, které často bývají traumatizující a stále nás ovlivňují.

 

Kořeny stromu, jsou naše omezující názory – naše představy o tom co platí a neplatí o nás samých
a o okolním světě.

 

 

Přestože se někteří z vás nejspíše snaží zaměřit svou pozornost pouze na úbytek tělesné hmotnosti, je důležité vědět, že chcete-li jej skutečně dosáhnout, musíte se soustředit na vše, CO utvářelo váš vztah k sobě, tělu, jeho hmotnosti a ke stravě.

Pozn.: Některé mé klientky přicházejí s tím, že moc chtějí jen zhubnout. Během terapie EFT se jim vybaví různé události ze života, které až do tohoto okamžiku zanechaly velmi silné citové vzpomínky a obvykle si uvědomí, že bolestné období, které prožívaly, vedlo k přibývání na váze a k následnému boji s nabytými kily. Některé klientky zjistí, že přijaly určitou představu a stále se jí drží např.: že nikdy nebudou dost dobré nebo že hubnutí je strašně namáhavé velmi často se setkávám, že si klientka drží představu o nezlomné dědičnosti (mamka je silná a babička taky byla silná a prababička…..) a obvykle velmi rychle pochopí, že právě tento názor jim brání v úbytku tělesné hmotnosti.

Občas se stává, že lpíme na emocích, které důvěrně známe. Například mnohé ženy poklepávají na pocity ZLOSTI a SMUTKU, protože jsou snadno rozpoznatelné, ale zaměření se na širší škálu emocí vnáší do EFT další specifika.

Zde je přehled hlavních emocí, které prožíváme.

pocit odcizení

utrpení

pocit viny

osamělost

rozpolcenost

pochybnosti

nenávist

paranoia

zlost

obavy

stesk po domově

lítost

úzkost

rozpačitost

očekávání

vztek

zatrpklost

závist

agresivita

výčitky svědomí

pohrdání

frustrace

nutkavá touha

zášť

deprese

zuřivost

hysterie

zahanbení

zoufalství

žal

nejistota

trápení

znechucení

mrzoutství

averze

ustaranost

 

Omezující názory jsou jen mylné představy o nás samých a okolním světě, založené na událostech a zážitcích z minulosti.

Například: Někdo má omezující názor na svou schopnost zhubnout a lpí na něm, protože si mnoho let nedokáže udržet hmotnost. Následkem toho předpokládá, že se stejný vzorec bude odehrávat i v budoucnosti, a tato představa brání možným změnám.

Odhalit vlastní omezující názory je velmi obtížné, protože je považujeme za „pravdu“.

Věříte například, že po dítěti už nemůžete nikdy zhubnout, protože ani vaše matka nabraná kila neshodila. A pod vlivem tohoto názoru přestanete cvičit a říkáte si: „je to beznadějné, tak proč se mám snažit“.

Většina lidí začne podvědomě přijímat omezující názory v průběhu dětství, a jak dospívají nabalují se k nim další. V raném dětství nám je vštěpují rodiče, učitelé a vrstevníci a tyto názory pak ovlivňují naše představy o sobě, o životě a o ostatních.

Poklepávání na dětství a na minulé události často odstraní limity, ale pokud víte, jaký názor vás omezuje, můžete poklepávat přímo na něj.


OSOBNÍ VÁHA

Za prvé se zaměříme na největší mýtus o tělesné hmotnosti – na názor, že hmotnost by neměla kolísat. Z biologického hlediska má takové tvrzení NULOVOU hodnotu – zejména u žen. Vaše hmotnost kolísá stejně jako hladina hormonů, as to nejen během menstruačního cyklu, ale i tehdy zvýší-li se úroveň stresu. Takovéto kolísání je naprosto zdravým procesem, nikoli ničím, co potřebuje upravit.

Přidáme-li další faktory dané životním stylem a účinky stresu, jsou výkyvy, které vidíte na osobní váze, mnohem pochopitelnější.

Zde je seznam hlavních faktorů způsobující pokles a zvýšení tělesné hmotnosti, k němuž dochází hodinu po hodině, den za dnem a týden za týdnem.

Změna stravy

Konzumace jídla vyvolávajícího alergické reakce

Léky

Cestování

Zácpa

Menstruační cyklus

Doba posledního jídla

Držení diet

Cvičení

spánek

Doba posledního pití

Jídlo před spánkem

Množství vypité vody

Stres

Doplňky stravy

Zvýší-li se úroveň stresu, stoupne i hladina kortizolu.
Přílišné množství kortizolu způsobuje zadržování vody v těle.
----------------------------------------------------------------------------------
Držení diet vystavuje tělo stresu, takže jakmile začnete držet dietu, zvýší se hladina kortizolu, což může vést k zadržování vody v těle.

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Diagnóza - Neplodnost

Diagnóza - Neplodnost

March 30, 2015     Barbora Korotkova

Dnešní uspěchané době se přisuzuje spoust zdravotních komplikací spojených s neustálým každodenním stresem.
Někteří z nás žijí natolik tím, co musí splnit, zařídit, že zapomínají žít teď. Starosti

o budoucnost nám ubírá energii tolik potřebnou k uvědomění si, že nežijeme zítra nýbrž dnes.

A jakmile nastane, ten tzv. správný čas našeho rozhodnutí pořídit si rodinu ono to najednou nějak nejde.  A nám začíná ten nepříjemný kolotoč na cestě k neúspěchu. Běháme od lékaře k lékaři a dozvídáme se o svém těle, které ještě donedávna bylo pro nás tak zdravé samé nepříjemné diagnózy, které nás bičují v myšlenkách den co den.

Podstupujeme s partnerem  jedno traumatizující vyšetření za druhým a i přesto se stále nedaří. A když se naše sny a přání neplní, jsme zklamání, až to nakonec vzdáme a pomalu se smíříme s tím, že tento dar „mít dítě“ nám asi nenáleží.

Nenaplnění vztahu z očekávaného přírůstku do rodiny nám nakonec může způsobit i nemalé trable ve vztahu s partnerem.  Do naší psychiky se vtiskne VELKÝM A TLUSTÝM PÍSMEM přesvědčení o naší neplodnosti a neschopnosti splnit ženské poslání.

Diagnózy, jež kolikrát určují směr našeho života nám či tak uzavírají cestu na pozitivní výsledek. A naše smíření se a přesvědčení nám nakonec znemožní dosáhnout kýženého cíle.

A přitom to může být velmi prosté, když uvěříme, že jsme zdrávi a přestaneme o sobě pochybovat, náš palác neomezených možností v naší mysli otevře své brány a naše přání se mohou stát skutečností.

 

A jak na to?

Možností je spousta, ale podstata všeho je jedna. Odblokování našich negativních a omezujících přesvědčení nám může pomoci k naplnění toho, co si přejeme.

Když si zodpovíte na následující otázky alespoň jedenkrát ano, je možné, že svému přání jen blokujete cestu k uskutečnění.

 

1. Má váš partner sníženou pohyblivost nebo málo spermií?

2. Byla jste na umělém oplodnění a pořád nic?

3. Myslíte, že si dítě nezasloužíte?

4. Dítě si přejete, ale máte strach, jestli to zvládnete?

5. Byla jste na interrupci a teď to nejde?

6. Měla jste gynekologické komplikace?

7. Slyšela jste, že starší ročníky mají problém otěhotnět?

8. Říká vám snad rodina, že už je nejvyšší čas, jinak bude pozdě?

9. Nebo si myslíte, že už jste za zenitem?

10. Odpočítáváte plodné dny a sex se stal jen frustrující rutinou k oplodnění?

11. Nebo si snad říkáte, proč jiní mají dítě a nechtějí ho a vy, která by jste dala vše nemůžete?

 

Je to jen část přesvědčení, která limitují cestu k úspěšnému početí. Pouze my tyto omezující přesvědčení pustíme do své hlavy, až se nakonec stanou skutečností a my se s nimi nakonec zcela ztotožníme.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ